Štítek: česko

0

Brno – Historické centrum

První zmínky Druhé největší město České republiky, jehož historie sahá, až do středního paleolitu, před 70tis. lety. Od příchodu Slovanů sledujeme kontinuitu osídlení. Kolem 1tis roku vzniká osada, jejíž název vzniká odvozením staroslovanského slova...

0

Český Krumlov – Historické centrum

Historické milníky V hlubokém údolí Vltavy na jihu Čech leží město, které přitahuje svou kouzelnou atmosférou historických let. Roku 1302-1602 sledujeme s vládou Rožmberků dobu rozkvětu města. Tento rod město učinil svým sídlem. Podobu...

0

Kroměříž – Historické centrum

Zámek Kroměříž Arcibiskupský zámek a podzámecké zahrady, nacházející se přímo v srdci města Kroměříže. Perla, kterou se město právem může pyšnit. Velká starobylá věž měřící 86 metrů se stala doslova dominantou celého města. Historie...

0

Kutná Hora – Historické centrum

Město spojované s těžbou stříbra Bývalé královské město Kutná Hora si zaslouží post mezi historicky nejvýznamnějšími městy České republiky. Stát obohatila díky těžbě stříbra, kde je právem považována za pokladnici a klenot země. Její dominantu...

Olomouc – Historické centrum

Sloup nejsvětější trojice – výstavba a autoři V letech 1716 – 1754 v biskupském městě vzniká barokní sloup nazýván Sloup nejsvětější trojice. Spojuje se v něm motiv církevní triumfálnosti a víry s architektonicko-uměleckým ztvárněním....

0

Praha – Historické centrum

Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 1992. Kdy byla Praha založena? Již od raného paleolitu do období laténského můžeme sledovat osídlení Prahy i okolí. První opevněná útočiště, veškerá správa kultů, obchodu,...

Telč – Historické centrum

Město Telč leží na okraji Moravy. Podle pověsti se traduje, že založení města zajistil kníže Otta II., když vyhrál bitvu nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Na oslavu svého vítězství prý údajně nechal...

Třebíč – Historické centrum

Bazilika sv. Prokopa Bazilika sv. Prokopa vystavěna ve 13.st., byla původně opatským chrámem zasvěceným Panně Marii. Více jak 200 let byla užívána výhradně ke světským účelům díky devastaci během mnoha válek. V tomto období...