Štítek: česko

Brno – Historické centrum 0

Brno – Historické centrum

Druhé největší město České republiky, jehož historie sahá, až do středního paleolitu, před 70tis. lety. Od příchodu Slovanů sledujeme kontuinitu osídlení. Kolem 1tis roku vzniká osada, jejíchž název vzniká odvozením staroslovanského slova brn (jíl,...

Český Krumlov – Historické centrum 0

Český Krumlov – Historické centrum

Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 1992. V hlubokém údolí Vltavy na jihu Čech leží město, které přitahuje kouzelnou atmosférou historických let. Roku 1302-1602 sledujeme s vládou Rožmberků dobu rozkvětu města,...

Kroměříž – Historické centrum 0

Kroměříž – Historické centrum

Arcibiskupský zámek a zahrady Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 1998. Arcibiskupský zámek a podzámecké zahrady, nacházející se přímo v srdci města Kroměříže. Perla, kterou se město právem může pyšnit. Velká...

0

Kutná Hora – Historické centrum

Bývalé královské město Kutná Hora si zaslouží post mezi historicky nejvýznamnějšími městy České Republiky. Stát obohatila díky těžbě stříbra, kde je právem považována za pokladnici a klenot Země. Její dominantu tvoří řada architektonických slohů...

Litomyšl – Historické centrum 0

Litomyšl – Historické centrum

Zámecký areál Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 1999. Do historie této starobylé památky se musíme vrátit, až do 10. st., konkrétně do r. 981, kdy se o něm zmiňuje Kosmas.Ve...

Olomouc – Historické centrum

Olomouc – Historické centrum

Sloup nejsvětější trojice Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 2000. V letech 1716 – 1754 v biskupském městě vzniká barokní sloup nazýván Sloup nejsvětější trojice. Spojuje se v něm motiv církevní...

0

Praha – Historické centrum

Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 1992. Již od raného paleolitu do období laténského můžeme sledovat osídlení Prahy i okolí. První opevněná útočiště, veškerá správa kultů, obchodu, výroby, vznikající oppida,  tvořící...

Telč Historické centrum

Telč Historické centrum

Na Seznamu UNESCO od roku 1992 Město: Telč leží na okraji Moravy. Pověst zní že založení města zajistil kníže Otta II. , když vyhrál nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099. Největší popularitě se...

Třebíč – Historické centrum

Třebíč – Historické centrum

Bazilika sv. Prokopa a Židovské město Na seznam světového kulturního dědictví Unesco zapsána v roce 2003. Bazilika sv. Prokopa vystavěna ve 13.st. byla původně opatským chrámem zasvěceným Panně Marii. Více jak 200 let byla...